CREF-Methode

Basisvertrouwen wordt gevormd door een aantal basisbehoeften. Als je als mens datgene krijgt wat je nodig hebt zal je groeien in je basisbehoeften wat een positieve invloed heeft op je algehele basisvertrouwen. Echter, tijdens de conceptie en de zwangerschap kunnen er momenten zijn waardoor de foetus ervaringen opdoet waarbij het basisvertrouwen al vroeg wordt aangetast. Ook tijdens het verdere opgroeien kan het zijn dat er zich omstandigheden voordoen die het basisvertrouwen aantasten. Het basisvertrouwen kan verstevigd worden door eerst d.m.v. de CREF-cirkel te achterhalen welke basisbehoeften niet volledig gevuld zijn en van daaruit oefeningen te doen en ankers aan te leggen om de behoeften op te vullen.