Werkwijze

Alleen kun je snel, samen kom je verder!

Zoals eerder aangegeven werk ik vanuit basisveiligheid en basisvertrouwen.
De kleinschaligheid, respectvolle omgang, integriteit, mijn leeftijd en breed georiënteerde kennis dragen er aan bij dat dit vertrouwen ontstaat en kan groeien. Dit helpt om met behulp van het ondersteuningsplan een bij jou passend traject te maken.

Elk traject kent een eigenheid en is daarom uniek, geldend voor jou met de eigen hulpvraag.
Als ondersteuner maak ik gebruik van diverse methodieken en hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld:

  • Cirkel van basisvertrouwen
  • Assen van verandering
  • Gesprekstechnieken
  • Specialist hechtingproblematiek
  • Traumaverwerking met behulp van EMDR en waar nodig het paard
  • Psycho-educatie
  • Systeemwerk
  • Delenwerk
  • NLP
  • Coachen met behulp van het paard

Soms doen we ook gewoon ‘leuke’ dingen zoals een taart bakken, een wandeling maken, de dieren verzorgen, sporten/bewegen. De ervaring heeft mij geleerd dat ik toepas wat inzicht geeft en helpend is in het vinden van antwoorden op de vraag die je hebt.

Ik werk vanuit de overtuiging dat elk mens telt en…
Alles wat je aandacht geeft groeit