Doelstelling

Missie

Bij SAP “Klein Hermana” vinden wij het opdoen van sportieve en sociale ervaringen met het paard en de instructrice erg belangrijk. Daarbij zijn de therapeutische en ontspannende effecten zeer nauw met elkaar verbonden. Daarmee wordt een basis gelegd waarin mens en paard vertrouwd raken met elkaar. Vanuit dit vertrouwen zoeken we samen naar mogelijkheden die bijdragen aan groei en ontwikkeling. (Dit kan zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied en is voor elk mens verschillend.)

Visie

Om deze missie te verwezenlijken zijn veiligheid, acceptatie en professionaliteit de basis van ons werken. Aandacht voor de combinatie van ruiter en paard staan bij alle activiteiten centraal. Wij streven ernaar dat de ruiters zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en met plezier regelmatig een bezoekje aan hun trouwe viervoeter komen brengen. Door het contact met het paard kan een nieuwe wereld worden ontdekt. Wat misschien eerder onbereikbaar leek, kan bij SAP “Klein Hermana” werkelijkheid worden.


Individuele en/of groepslessen aanbieden, zowel op als naast het paard met daarbij ondersteuning en begeleiding voor mensen die vanwege hun lichamelijke en/of geestelijke beperking geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere paardensport.
- doel van de stichting

Initiatiefneemster

Simone Snijder wist op 13 jarige leeftijd dat zij 2 passies bij elkaar wilde brengen. Namelijk mens en paard. Op dat moment was zij vrijwilliger op een manege voor aangepast paardrijden. Na de Havo heeft zij in 2009 besloten om een HBO studie te volgen Bachelor of Social Work (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening). Tijdens deze opleiding heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met kwetsbare mensen die hun weg zoeken in het leven. Zij vergezelt deze mensen en zoekt samen met hun naar mogelijkheden in het dagelijkse leven, maar ook om hun dromen waar te maken. Zij heeft een grote vakinhoudelijke kennis, is bevlogen en laat zich niet afleiden! Zij is afgestudeerd in de richting Paardenhulpverlening en Outreachend Maatschappelijk Werk. De combinatie van haar HBO opleiding en Instructeur Aangepast Paardrijden maakt Simone als instructrice onderscheidend.