Het initiatief

Stichting Aangepast Paardrijden “Klein Hermana” hierna te noemen SAP “Klein Hermana” is een startende stichting waarbij individuele en groepslessen aangeboden worden, zowel op als naast het paard. Er wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of geestelijke beperking geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere paardensport. De stichting is gevestigd binnen Welzijnscentrum voor Mens en Paard “Klein Hermana” in Minnertsga.
Het is bijzonder mooi om te zien wat voor band er geschept kan worden tussen ruiter en paard met daarbij niet te vergeten het therapeutisch effect hiervan. De initiatiefneemster achter deze stichting is Simone Snijder. Zij heeft alle opleidingen gevolgd die nodig zijn om haar passie uit te kunnen voeren, namelijk een harmonieuze samenwerking tussen ruiter en paard.

Om het aangepaste paardrijden betaalbaar te houden is er een stichting opgericht met een vrijwillig bestuur.  De stichting is onafhankelijk en beoogt geen winstoogmerk.