Lesinformatie

Voor wie

Bij SAP “Klein Hermana” worden van maandag t/m vrijdag individuele en groepslessen aangeboden, zowel op als naast het paard. Er wordt ondersteuning en begeleiding geboden aan mensen, die vanwege hun lichamelijke en/of geestelijke beperking geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere paardensport. Iedereen is welkom. Bij de lessen vinden wij het belangrijk dat er in kleine groepen wordt gewerkt waarbij individuele aandacht voorop staat. De groepen worden zorgvuldig samengesteld waarbij gekeken wordt naar leeftijd, niveau, mogelijkheden en interesses.

De lessen en tarieven

De groepslessen duren 45 minuten waarbij maximaal 4 ruiters per les rijden om een ieder voldoende individuele aandacht te kunnen geven.

Ook is er de mogelijkheid om privéles te nemen voor bijvoorbeeld ruiters die graag extra aandacht willen of liever niet in een groep rijden. Deze lessen duren 30 minuten.

Groeples 45 minuten    €15
Privéles 30 minuten     € 30

Genoemde prijzen zijn richtprijzen. Op basis van het intakegesprek en het daaruit voortvloeiende lespakket wordt een definitieve prijs met u afgesproken. Hetzelfde geld voor grondwerk of snoezelen. Op een professionele wijze, maar in een gemoedelijke sfeer proberen wij samen het verschil te maken!

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Simone Snijder 06-51067821 of stuur een e-mail naar stichting@kleinhermana.nl.

Na aanmelding van een ruiter of vrijwilliger vind er eerst altijd een intake plaats op het paardencentrum.