Steun ons

Om onze diensten blijvend te kunnen aanbieden hebben wij veel hulp en steun nodig vanuit de samenleving. Bent u enthousiast over de activiteiten van de stichting?
Misschien kunt u iets voor ons betekenen, SAP Klein Hermana kan alle hulp goed gebruiken. Niet alleen financiële middelen maar ook diensten of benodigdheden zijn zeer welkom.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen.

Lid worden van de Club van 50 of 100
Dit houdt in dat er jaarlijks (tenminste voor 3 jaar) een gift wordt gedaan van 50 of 100 euro.

Vriend worden van
Dit houdt in dat u jaarlijks een bedrag van € 250,- doneert om ons te steunen.

Diensten of producten
Diensten of producten kunnen aangeboden worden. Hierbij kan men denken aan een hoefsmid, paardentandarts of producten voor de paarden. Heeft u zelf andere leuke initiatieven, dan horen wij dat graag.

Adoptie paard
Ook is het mogelijk om een paard te adopteren. Dit betekend dat u op financieel gebied jaarlijks steun geeft bij het onderhoud van een paard van de stichting.

Eenmalige donatie
Tot slot is een eenmalige donatie altijd welkom! Met uw donatie schaft de stichting materiaal aan.
U kunt denken aan speciale zadels en hoofdstellen, inrichting van een snoezelruimte, tillift, opstapperron, enz.

Naast deze keuzemogelijkheden ondersteund de stichting van harte alle initiatieven van mensen om geld in te zamelen ten behoeve van de stichting.

Als Stichting bieden wij een tegenprestatie. Dit kan zijn vermelding op de website, maar het paardencentrum kan ook door uw bedrijf gebruikt worden voor een bedrijfsuitje, teamdag of een leuke workshop. In overleg is er veel mogelijk. Tevens wordt er een jaarlijkse sponsordag georganiseerd waarin we onder meer inzicht geven in hoe de donaties besteed zijn.

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening
IBAN:NL87 RABO 0198291515 t.n.v. Stichting Aangepast Paardrijden Klein Hermana