Dagbesteding en activiteitenmiddagen

Dagbesteding
Dagbesteding is bedoeld voor jongeren en volwassenen die om verschillende redenen niet meer gebonden zijn aan onderwijs en/of (nog) geen plek  vinden  in het reguliere arbeidsproces. Deelnemers aan de dagbesteding kunnen  verschillende dagdelen of dagen “aan het werk” op “Klein Hermana”.  Ook voor Dagbesteding geldt dat we samen bespreken wat belangrijk voor je is en wat je zou willen leren. Dit kan van alles zijn ; Op tijd komen, een taak afmaken, zelfstandig leren werken, verantwoordelijkheid (leren) dragen, maar ook zinvolle daginvulling, structuur aanbrengen in je leven, van betekenis zijn, meedoen , andere mensen ontmoeten. Soms kan het ook zo zijn dat Dagbesteding bijdraagt aan het (opnieuw) vinden van werk op de reguliere arbeidsmarkt. Samen met jou bespreken we wat je zou willen doen en zoeken naar mogelijkheden om passende activiteiten/bezigheden te vinden die aansluiten bij de vraag en waar je voldoening uit haalt.  We leggen vast hoe we dat gaan doen. We maken samen  afspraken over hoe we de voortgang bewaken en evalueren.  Als dit aan de orde is bespreken we dit met degene(n) die mede verantwoordelijkheid dragen.

 

Activiteitenmiddagen
Activiteitenmiddagen zijn bedoeld voor kinderen /jongeren die het moeilijk vinden om zich alleen  te vermaken. Veelal hebben zij behoefte aan begeleiding en sturing die niet altijd beschikbaar of mogelijk is. De middagen zijn laagdrempelig en gericht op het hebben van een plezierige middag met elkaar, waarin je alleen of samen met anderen iets doet. Het kan zowel binnen als buiten en heeft als toegevoegde waarde dat je samen met anderen bent en dat er begeleiding is. Het is ook mooi dat je andere kinderen ontmoet, je wereld wordt groter  en je kan met elkaar van alles “beleven” en daar gaat het om.  Afhankelijk van de vraag worden de middagen in de weekenden en gedurende de vakanties georganiseerd, mits er voldoende deelnemers zijn.  Op deze middagen is er ook gelegenheid  om kennis te maken met de paarden en deze  (tegen een extra betaling ) onder begeleiding te berijden.